Nou format d’espai expositiu que combina museografia i tecnologia d’última generació, com projeccions audiovisuals immersives i realitat virtual, per posar en valor de manera experimental continguts artístics, històrics i culturals.

TECNOLOGIA D'ÚLTIMA GENERACIÓ

PROJECCIONS 360º

500 M2 DE PANTALLA

REALITAT VIRTUAL

UN PROJECTE DE

PARTNERS ARTÍSTICS

PARTNERS TECNOLÒGICS

COL·LABORADORS

MITJÀ DE TRANSPORT OFICIAL